ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ

У општини Бач су у оквиру пројекта ’’Подршка инклузији Рома кроз запошљавање’’ реализоване обуке за незапослена лица, припаднике ромске заједнице у области запошљавања, предузетништва, могућих извора финансирања за покретање сопственог посла, израде бизнис плана те могућности за регистрацију односно легализацију постојећих активности којима се већ баве. Наиме, од 06. до 09. јула одржана су четири дана обука од укупно шест колико је предвиђено да се реализује до краја пројекта. На обукама је учествовало 35 незапослених лица из ромске заједнице из свих насељених места општине Бач. Ромској популацији као рањивој групи, потребна додатна подршка у вези са активнијим учешћем на тржишту рада. Те су за њих креиране и имплементиране посебне афирмативне тематске обуке у циљу повећања њихове запошљивости и подстицања запошљавања. С тим у вези, обуке су биле је фокусиране на спровођење тематских и функционалних тренинга у складу са потребама локалног тржишта рада. Укључивање Рома у формално тржиште рада је неодвојиво од њихове еманципације у смислу образовања, становања и јавног живота и захтева систематски рад и значајне ресурсе, чему ће допринети спроведене обуке. Путем ових обука незапослени Роми су детаљно информисани могућим финансијским изворима за покретање бизниса и легализацији постојећих пословних активности, начину вођења фирме и сл.

Такође, у оквиру припреме Локалног Акционог плана за инклузију Рома 28. и 29. маја 2020 одржане су обуке за 32 полазника из јавног сектора у области локалних политика унапређења положаја Рома и политика запошљавања. На овим дводневним обукама учествовали су представници локалних савета за запошљавање, Центра за социјални рад, Општинског већа, запослени у Општинској управи и други.
Пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' спроводи Општина Бач у оквиру Програма Подршка ЕУ инклузији Рома  - Оснаживање локалних заједница за инклузију, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Пројакт се тренутно налази у десетом месецу имплементације, трајаће до децембра ове године. Укупна вредност пројекта износи 68.615,39 еура, од чега донација Европске уније износи 58.823,97 еура.
 

ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ
ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ
ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У ОПШТИНИ БАЧ