УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ - ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Бач обавештава грађане општине да је у седишту Општинске управе у Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2 (нови улаз), на првом спрату, у канцеларији број 112, изложен на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Бач.

Грађани могу да изврше увид у део јединственог бирачког списка у циљу провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид у део Јединственог бирачког списка и евентуални захтеви за промену у бирачком списку за подручје општине Бач грађани са пребивалиштем у општини Бач и интерно расељена лица са боравиштем у општини Бач могу поднети Општинској управе сваког радног дана до 06.06.2020. године, у времену од 07,00 до 15,00 часова.