МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ


Месна канцеларија “БОЂАНИ”
Др Зорана Ђинђића 11
21427 Бођани
Телефон: 021/776-011
е-mail: mkbodjani@bac.rs
 
Месна канцеларија “БАЧКО НОВО СЕЛО”
Др Зорана Ђинђића 2
21429 Бачко Ново Село
Телефон: 021/779-011
е-mail:mkbnselo@bac.rs
 
Месна канцеларија “ПЛАВНА”
М.Тита 43
21428 Плавна
Телефон: 021/2078-011
е-mail:mkplavna@bac.rs
 
Месна канцеларија “СЕЛЕНЧА”
М.Тита 124
21425 Селенча
Телефон: 021/774-011
е-mail: mkselenca@bac.rs
 
Месна канцеларија “ВАЈСКА”
М.Тита 27
21426 Вајска
Телефон: 021/775-432
е-mail:mkvajska@bac.rs