КОНТАКТ

ОПШТИНА БАЧ

Трг Др Зорaна Ђинђића 2

21420 Бач
Телефон: 021/770-075 - централа
fax: 021/770-330
e-mail: info@bac.rs
 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник општине
Телефон: 02/770-170
e-mail: predsednik@bac.rs

Заменик председника општине
Телефон: 021/770-075 локал 124
e-mail: zdenko.kolar@bac.rs

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Председник скупштине
Телефон: 021/770-310
e-mail: skupstina@bac.rs

Секретар скупштине
Телефон: 021/770-075 локал 120
e-mail: skupstinska.sluzba@bac.rs
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник Општинске управе
Телефон: 02/770-075  локал 132
e-mail: nacelnik@bac.rs

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Телефон: +381 21 770 075 локал: 148

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: +381 21 770 075 локал: 115

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: +381 21 770 075 локал: 133

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: +381 21 770 075 локал: 130

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Телефон: +381 21 770 075 локал: 149

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
Телефон: +381 21 770 075 локал: 142