ЈАВНИ ПОЗИВИ

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – СПОРТ

Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач расписaла је Јавни позiв за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се  остварује општи интерес у области спорта у општини Бач за преостали износ средстава из друге половине 2015. године а за посебне програме који ће се спровести до краја 2015. године

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Бач дана 24.08.2015.године расписала је Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2016. годину.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016.ГОДИНУ

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  општине Бач, дана 24.08.2015. године упутила је јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Бач расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до 31.12.2015. године.

Одлуком број 020-5-166/2015-I од 3. јула 2015. године средства у износу од 452.000,00 динара опредељења су за конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, до 31.12.2015. године.

Pages