ЈАВНИ ПОЗИВИ

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC4-2019

За прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије
На територији општине Бачка Паланка и граничних јединица локалне самоуправе (Бач, Оџаци, Врбас, Бачки Петровац, Нови Сад, Беочин и Сремска Митровица)

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор 5 сарадника на терену за попис јавне својине на територији општине Бач у оквиру пројекта „ Имовина локалне самоуправе као потенцијал за одрживи локални економски развој“

Јавни позив за доделу средстава за финансирање/суфинансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Бач у 2019. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Pages