ЈАВНИ ПОЗИВЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕЗАПОСЛЕНИM ФИЗИЧКИM ЛИЦИMA ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ У СВРХУ ГЕНЕРИСАЊА ПРИХОДА И СТВАРАЊА ПРЕТПОСТАВКИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ